459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Syndrom neklidných nohou

Popis syndromu neklidných nohou

Fyziologie (jak to má fungovat)

Spánek je relaxační fáze organismu. Dochází ke snížení mozkové aktivity a částečné ztrátě vědomí. Člověk je méně citlivý na vnější podněty. Snížena je i tělesná teplota, tep a dech. Během spánku se lidem zdají sny, a to i pokud si je po probuzení nepamatují. Délka spánku je zcela individuální, ale průměrně se optimální doba uvádí kolem 7-8 hodin.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Syndrom neklidných nohou patří mezi spánkové poruchy. U pacienta se před spaním vyskytují nepříjemné pocity v nohách, které mohou přecházet až do tupé bolesti. Tyto pocity vyvolávají jen těžko překonatelnou potřebu pohybovat nohama. Obtíže velmi často ustupují při pohybu končetinou, při krátké procházce. To ovšem brání pacientům v usnutí.

Příčiny

Příznaky

Většina pacientů může jen těžko usnout, je nucena k pohybu končetinami, jinak vzniká nepříjemný pocit až tupá bolest, klepání, třes nohou. Pacienti jsou neodpočinutí, nervózní a nepozorní vzhledem k nedostatku kvalitního spánku.

Komplikace

V důsledku nedostatku kvalitního spánku je pochopitelná ospalost, únava.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Změna životních návyků, především pohyb, cvičení, sport. Klíčové se zdá umění fyzicky se unavit a naopak se psychicky nestresovat. Případná změna stravování (zdravá výživa, dostatečný pitný režim) též může být přínosem.

Léky

Moderní medicína nabízí léky původně určeny na Parkinsonovu chorobu (antiparkinsonika), ovšem v menších dávkách. Tyto léky ovlivňují přenos nervových impulzů v mozku, a tím mohou zmírnit obtíže.

(Informační zdroje stránky)